Turneringsreglement


 
Datoplan: - For at undgå overraskelse ved sammenfald af datoer, bør klub/spiller venligst tjekke datoplan inden tilmeldingen.
 
Serie 1 og 2: Tilmeldingen skal ske med snitsum (de 4 spillers gn. snit lagt sammen) – er der 5 på holdet skal det være de 4 med det højeste snit. – DDBU vil styrkemæssigt fordele holdene i serie 1 og 2 (bemærk de spiller på samme ugedag med forskellig uge nr.) – Såfremt der benyttes reserver på et serie 1 eller 2 hold må holdets snitsummen ikke overskrive 20% af det tilmeldte snitsum.
 
Serie 3: I tilfælde af mange tilmeldte hold, vil der blive benyttet både lige og ulige uger til afviklingen.
 
Handicap turneringer:  I alle turneringer udskrevet af DDBU, hvor der spilles til handicapdistancer, må den beregnede distance ikke overskride: Keglebillard 800 point 3-bande carambole 50 point
 
Oldboys:  Skal være fyldt 50 år den 1. september i indeværende år Oldboys hold: - I tilfælde at mange tilmeldinger, kan vi blive nødsaget til at tage mandag i brug. NYT !! – der er oprettet en 2-mands oldboys hold turnering, der spilles onsdag formiddag
 
Ungdom: Må ikke være fyldt 19 år den 1. september i indeværende år
 
 
Mixed hold:  Det er tilladt at mixe hold med spilere fra andre klubber i DM 2-mands hold i 5-kegle, ungdomshold (det er ikke længere tilladt at mixe oldboyshold). Derudover er det muligt at få dispensation til at spille hold for anden klub (dog KUN 2 spillere med dispensation på ét hold)
 
Fri tilmelding til følgende holdturneringer: Serie 1 kegler Serie 2 kegler Serie 3 kegler Oldboys hold kegler Oldboy 2-mands hold kegler 2-mands hold kegler Ungdomshold kegler 2. division 3-bande 2-mands hold 3-bande 2-mands hold fri carambole

 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER – HOLD TURNERING
 
 
 
Holdturnering
 
Møder et hold ikke fuldtalligt op, spiller de fremmødte spillere som nr. 1, 2 og 3. – Mindst 3 spillere skal møde op for et hold (ved 3-mandshold skal mindst to spillere møde op).
 
Udsatte kampe SKAL være afviklet inden sidste spillerunde, dobbeltkampe skal afvikles i første halvdel af turneringen.
 
Enhver holdspiller kan i indeværende sæson spille max. 14 holdkampe pr. disciplin i de indledende runde (dog undtaget puljer hvor der spilles flere kampe end 14). I princippet bestemmer spillerne/klubben selv hvordan og hvornår kampene spilles. Er der tale om tre spillerunde = 15 kampe, skal udsatte kampe være afvikles inden 3. runde påbegyndes.
 
I alle holdkampe der spilles til handicapdistance -  må der spilles ubegrænset antal kampe.
 
      Vedr. reserver på hold til slutspil: -  De 4 spillere der har spillet de fleste kampe i sæsonen for et hold der skal deltage i slutspillet, er de spille berettigede, består holdet flere spillere som tilhørere holdet og ikke har deltaget på andre hold, kan disse spillere også deltage i slutspillet.   Såfremt et hold i slutspillet skal benytte reserver må reserven ikke have mere i gennemsnit end den spiller vedkommende erstatter. (gælder ikke i handicap turneringer) Såfremt den kamp vindes hvor reserven deltager og holdet derved fortsætter i slutspillet må den afløste spiller igen deltage i de efterfølgende kampe. Gælder ikke hold til handicapdistance
 
Melder et hold afbud mere end 3 gange trækkes holdet ud af turneringen. Holdet sættes, på bundlinien og er automatisk nedrykker til en lavere division. Klubben idømmes en bøde (se bøderegulativ)
 
Husk!! – vær altid reglementeret påklædt, overhold mødetidspunkt, og indtagelse af alkohol under stævnet er ikke tilladt, overskridelser af disse bestemmelser medfører diskvalificering.
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER – INDIVIDUEL TURNERING
 
 
Hjemmebane: Såfremt en klub/spiller ikke har den nødvendige bordkapacitet, kan klubben/spillerne flytte hjemmebane til en klub i nærheden, dette skal meddeles turneringsledelsen inden turneringsplanen udskrives. Klubben/spillerne der har fået tildelt arrangementet står for det fulde arrangement. Hvis arrangementet fravælges går det til nr. 2 i puljen. 
 
Krav for afvikling af Regions- og Landsfinaler: Min 4 deltagere for at udskrive en Regionsfinale Ved 3 tilmeldte spillere spilles der en kvalifikation, hvor nr. 1 og 2 går videre til Landsfinalen Ved 2 tilmeldte spillere til RF går begge videre til LF uden kamp. Min 5 deltagere for at udskrive et Danmarksmesterskab
 
3-bande carambole – individuel Kl. C – 0,125 – 0,249 Der er oprettet en kl. D 0,001 – 0,124 – distance 10 point
 
Oldboys:  Skal være fyldt 50 år den 1. september i indeværende år
 
Ungdom: Må ikke være fyldt 19 år den 1. september i indeværende år. Ungdomsspillerne kan deltage på lige fod med seniorspillerne i seniorrækkerne.  Alle ungdomsklasserne slås sammen til én turnering – og der spilles med handicapdistancer
 
Spilletidspunkter: Søndagskampe kl. 11.00 Aftenkampe  kl. 19.00 Formiddagskampe kl. 10.00 Lørdagskampe kl. 11.00 Kampe på Bornholm kl. 11.00 (hvor der er deltagere udefra) (gælder ikke for RF, LF, elitedivision og DM´er)
 
Cupper: Bemærk der er grandprix point system (se DDBU´s turneringsreglement under cupper) Præmier i alle cupper:  Der gives præmie til nr. 1, 2, 3 og 4 Ungdomsspillere (må ikke være fyldt 21 år den 1. sept. I indeværende år) må deltage i ungdomscupper. Regionsfinalen i ladies- og ungdomscupper tilfalder den spiller der ligger øverst på ranglisten
 
Husk!! – vær altid reglementeret påklædt, overhold mødetidspunkt, og indtagelse af alkohol under stævnet er ikke tilladt, overskridelser af disse bestemmelser medfører diskvalificering.
 
DEN DANSKE BILLARD UNION f. Jan Mortensen, turneringsleder - Hanne Rasmussen

Fra DDBU

Klubber/spiller bedes være opmærksom på at reglerne i DDBU´s turneringsreglement overholdes, bl.a. nedenstående eksempler.

DDBU´s turneringsreglement

Paragra 7 stk. 14

Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke under stævner/ turneringer.

Dette gælder fra stævnets begyndelse til den enkelte spiller har spillet/dømt sin sidste kamp den pågældende dag.

Det er ikke tilladt, at spille med større alkoholpromille i blodet end laveste promillegrænse for bilkørsel.

Paragraf 11

Spillere, der ikke møder i reglementeret spilledragt, skal nægtes spilletilladelse og erklæres for tabere

I holdkampe kan en anden reglementeret påklædt spiller indtræde på holdet.

Turneringsreglementets øvrige bestemmelser skal dog samtidig være overholdt.

Det er arrangørklubben, turneringsledelsen, modstanderens, ansvar at ovenstående effektueres

-- Indiv. skemaer --

Fluebenet øverst på de individuelle skemaer, må KUN fjernes såfremt spillerne
går videre til næste runde uden kamp.

Husk lige det

Klubben må normalt kun anvendes af vore medlemmer

i åbningstiden kl. 08:00 til 24:00

Gæsterne ved turneringer skal oplyses om at vejen til toiletterne

skal foregå i udkanten af hallens spilleområde.

Det er ikke tilladt at gå tværs over halgulvet.

Hvis man medtager et prøvemedlem i en periode skal navnet

og perioden først oplyses til bestyrelsen

Når der er møde i sponsorrummet må det ikke benyttes  som gennemgang.

til f.eks. Køkkenet.

Rygning i klubbens lokaler er STRENGT FORBUDT

Rygning skal foregå udenfor og med lukket døre indtil klubben.

Overtrædelser kan udløse bortvisning.

Bestyrelsen

25/11 2017

Lær at give førstehjælp

Hjælp til klubben via TG & I Billard

Se hvordan du kan få SEF til at give klubben tilskud hvert år medens du er tilsluttet SEF som EL-forsyning og eller Gasforsyning. Tast her

Elitespilleren fra Asaa

Klik på linket herover.

Johnny Sort Jensen fra 1963, spiller med et snit på 33,82.

Er din KØ på DUPPERNE 🤩

Vedligeholdelse af dit vigtigste værktøj BILLARDKØEN

Vedligeholdelsesguide

 Udskiftning af dup/læder

1.     Fjern hvad der er tilbage af den gamle spids med et barberblad eller en hobbykniv.

2.     Brug lidt sandpapir på benkappens overflade så den bliver ren og helt vandret.

3.     Slib bunden af duppen lidt, så den bliver ru. Det gør, at limen bedre kan tage fat.

4.     Påfør et let lag lim på både duppen og benkappen.

5.      Sæt omhyggeligt duppen på toppen af benkappen så godt du kan og hold den der i ca. 60 sekunder. Det bedste, du kan gøre, er at bruge vores ”tip repair tool” og lade den sidde i pres i over en time. Nogle typer lim kræver længere tids tørring.

6.      Når limen er tør, placerer du spidsen med duppen nedad mod et bord eller en hård plade. Derefter skærer du rundt langs kanten af benkappen, så duppen er helt i plan med køen.

7.     Gør duppen lidt våd, både i toppen og på siderne. Derefter sliber du den til - efter ønske med Sandmann eller Ulti-mate.

8.     Din nye dup er klar!


Vigtigt at huske, når du udskifter en dup
 

For at få det bedste resultat er det bedst at lade limen tørre over natten, før den endelige trimning og slibning.

Find alle de ting du har brug for under Værktøj!  Vi udvider konstant sortimentet.


Læderet / duppen

Sandsynligvis den vigtigste del af køen er spidsen/duppen/læderet. Formen på en kø-spids bør være konveks for at bidrage til at skabe maksimal friktion på objektballer ved alle skud.

Spidsen skal også holdes lidt ru eller grov, således at kridtet bliver hængende. Når du bruger et tipredskab til at forme og scuffe tippen på din pool- eller billardkø, skal du altid følge fabrikantens anvisninger. Når duppen er på tykkelse med en krone eller under ca. 1-2 mm, er det tid til, at duppen skal skiftes.
Vi anbefaler Ultimate Tip Tool og Sandmann Tool til tippens vedligeholdelse.
Slib aldrig på siden af benkappen med dit værktøj, med mindre du er ved at skifte dup og der er lidt skidt på toppen, som skal slibes af.

Kontrol af en kø for skævheder er en nødvendig handling for enhver spiller, som vil sikre sig, at køen er i perfekt stand. Det er en af nøglerne til god vedligeholdelse af din pool- eller billardkø.

Da du har investeret i en ordentlig kø, er det også en fornuftig ide at pleje den med omhu.


Er min kø skæv?

En anbefalet måde at kontrollere, om din kø er skæv, er ved at rulle den hen af bordet.

• Læg køen tværs på bordet. Rul køen hurtigt hen over bordet med fingrene, mens du ser på spidsen af køen.

 • Hvis køen ruller ujævnt eller på nogen måde ”bølger”, så er den skæv.

 • Hvis rulningen er for langsom, så er skævheden på køen måske ikke så synlig.

 • Hvis du ruller køen og er usikker på, om den er skæv, så skil køen på midten og nøjes med at rulle spidsen på køen. Derefter ruller du skæftet og kan så afgøre, hvor køen er skæv.

 • Du bliver også nødt til at sikre, at du ruller køen på et bord der er 100 % lige. Ujævnheder i bordet kan godt give et falsk signal om, at køen er skæv.

 • Den øverste halvdel af køen har størst sandsynlighed for at blive skæv

Kontrol af skævheder i køen kan også testes ved at holde køen i øjenhøjde.

• Hold køen med spidsen mod jorden og kig ned af køen fra den tykke ende. Derved vil du kunne se evt. ujævnheder. På en skæv kø vil der være en pukkel.

• Alle køer produceret af træ vil med tiden blive skæve, hvilket er grunden til, at nogle amatørspillere foretrækker fiberglass eller grafithite køer.

Forebyggelse af skævhed

Der er nogle nemme forholdsregler, der forhindrer en kø i at blive skæv:

• Læn aldrig din kø op af en væg eller bordet. Dette kan medføre, at spidsen af køen kommer til at bøje sig.

• Lad ikke din kø stå i nærheden af en varmekilde, f.eks. en radiator eller en pejs.

• Undlad at opbevare din kø i ekstrem varme eller kulde såsom i en kælder, et loftsrum eller en varm bil. En kø bliver let skæv, så sørg for ikke at efterlade dit kø i direkte sollys.

• Opbevaring af køen skal helst ske i en flad taske eller hardcase (hård taske eller kuffert). En kuffert  er altid bedre end en blød taske og giver større beskyttelse til din kø mod ekstreme temperaturer og fugt.

• Sørg for, at du ikke at lægge pres på din kø, når du gemmer den væk..

• Hårde slag mod køen mod hårde overflader kan heller ikke anbefales, så vær forsigtig. Undlad at tabe din kø.(Og forsøg at undgå aggressive sving efter et dårligt stød) ;-)

God Billard / Pool kø Vedligeholdelse

Nogle billardspillere sammenligner deres kø med et musikinstrument. Men du vil ikke bare kaste din kø rundt, når du ikke bruger den.

Derfor, er du nødt til at praktisere god kø-vedligeholdelse, hvor du regelmæssigt kontrollerer køen for skævheder.

• Hvis din kø er skæv, så kan det ordnes ved at bøje den mildt i modsat retning. Dog må du ikke overdrive med din bøjning, da dette kan skade køen

• Alvorlige skævheder vil sandsynligvis kræve, at du køber en ny spids.

Anden vedligeholdelse af spidsen omfatter:

• Brug aldrig alm. sandpapir eller andre slidende materialer på din kø, da dette vil ødelægge finish og ”feel” af din kø. (undtagen Nicks Egde type sandpapir)

• Det er vigtigt at rengøre din kø med en slicker eller en klud, der anvendes specifikt til dette formål. Brug en let fugtig klud & Shaftcleaner til at tørre pletter væk på din kø.

• Brug god kridtteknik. Hullet i et kridt bør være relativt overfladisk, når du kridter, som beskytter resten af køen fra det.
 
Med god kø-vedligeholdelse undgår du, at din kø alt for hurtigt bliver grim og skæv.

Seneste kommentarer

18.09 | 11:22

Hej Sydfyns Billard Klub. Vi er et par stykker, som spiller billard i Strammelse Brugerlaug. Vi har snakket om, at vi gerne vil besøge jer og se klubben. Vi vil helst komme på besøg, når der spilles.

20.07 | 07:46

Reserve på alle hold..har bil..
Tel 28978703

18.07 | 11:33

Jeg kan godt være reserve til O.B. Jeg er gået på efterløn.

16.08 | 09:57

Tilbyder mig som reserve til OB hold(ps:ikke i fodbold)

Del siden