Spillermøde


Husk - Husk- Husk

Spillermøde tirsdag 15/8 kl. 19.00. Det skal sikres at alle hold er klar til den kommende sæson, så vigtigt at ALLE hold er repræsenteret på mødet.

Giv gerne denne besked til din klubkammerat.

Der vil være mulighed for billard efter mødet på de helt nye klæder

Vi ses

Turneringsudvalget

Sydfyns Billard Klub

Kære medlemmer af Sydfyns Billardklub

I løbet af de kommende dage vil der blive monteret en ny indgangsdør til billardlokalet, i den forbindelse kommer der også et nyt låsetøj i og din nøgle vil herefter ikke kunne bruges.

Der er indkøbt nye systemnøgler til samtlige medlemmer.

Udlevering af ny nøgle kan ske mod et Depositum på 100,00 Kr.

Depositummet kan indbetales på mobilepay Nr. 51 22 71 04 med angivele af tekst:

Nøgle og navn. F.eks. nøgle Kim Jensen eller betales kontant ved afhentning.

Per Balsvard er i klubben følgende dage for udlevering.

Torsdag d. 7/7-22 fra kl.  11.00 til kl.12.00

Lørdag d. 9/7-22 fra kl.   13.00 til kl. 17.00 

Mandag d. 11/7-22 fra kl. 16.00 til kl. 18.00

tirsdag d. 12/7-22 fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Med ønsket om en fortsat god sommer

Bestyrelsen

Referat

REFERAT GENERALFORSAMLING – 17/5-22

SYDFYNS BILLARD KLUB

1.       Valg af dirigentJohn Frandsen

2.       Formandens beretning om det forløbne år

Formand Kurt Dalgaard fraværende grundet sygdom. Kim Gaarsmand aflagde hans beretning i stedet. Formandens beretning godkendt

3.       Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

Per Balsvard fortalte om de enkelte holds præstationer og hyldede de individulle præstationer. Gaver til de to vindere Svend Henningsen og John Frandsen som vindere af klubmesterskab.

4.       Fremlæggelse af regnskab

Regnskab gennemgået og godkendt

5.       Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

Forslag for bestyrelsen om ændring af afholdelse af generalforsamling så den bliver i april måned i stedet. Det er en vedtægtsændring og kunne ikke vedtages da der ikke var 2/3 tilstede af medlemmer på general forsamlingen. Der indkaldes til ny generalforsamling med dette punkt.

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

 

a)       Formand Kurt Dalgaard - Genvalgt

b)       Turneringsleder Per Balsvard - Genvalgt

c)       B-Suppleant Henrik B. Hansen - Genvalgt

d)       B-Suppleant John Frandsen - Genvalgt

e)       Revisor Kurt G. Madsen- Genvalgt

f)        Revisor Søren Rosager- Genvalgt

g)       Revisorsuppleant Karin Dalsgaard- Genvalgt

 

7.       Eventuelt

 Tilstede på generalforsamlingen var 21 fremmødte medlemmer.

Referent

Kim Gaarsmand

18/5-22


DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 17. MAJ 2022

SYDFYNS BILLARD KLUB

Afholdes i klubbens lokaler i Tvedhallen. Generalforsamling kl. 19.30

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning om det forløbne år

3.       Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

4.       Fremlæggelse af regnskab

5.       Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

a)       Formand Kurt Dalgaard

b)       Turneringsleder Per Balsvard

c)       B-Suppleant Henrik B. Hansen

d)       B-Suppleant John Frandsen

e)       Revisor Kurt G. Madsen

f)        Revisor Søren Rosager

g)       Revisorsuppleant Karin Dalsgaard

7.       Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afleveres personligt eller afleveres i postkassen i klublokalet (ved computeren)

12-04-2022

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.

Seneste kommentarer

18.09 | 11:22

Hej Sydfyns Billard Klub. Vi er et par stykker, som spiller billard i Strammelse Brugerlaug. Vi har snakket om, at vi gerne vil besøge jer og se klubben. Vi vil helst komme på besøg, når der spilles.

20.07 | 07:46

Reserve på alle hold..har bil..
Tel 28978703

18.07 | 11:33

Jeg kan godt være reserve til O.B. Jeg er gået på efterløn.

16.08 | 09:57

Tilbyder mig som reserve til OB hold(ps:ikke i fodbold)

Del siden