Giv støtte med SupportEnergi

Gør en god gerning med SupportEnergi fra SEF, når du køber el og/eller naturgas. Med SupportEnergi har du en unik mulighed for – sammen med SEF - at støtte den klub eller forening du ønsker i Dit lokale område eller et godgørende formål.

Sådan fungerer SupportEnergi

Du tilmelder dig SupportEnergi på el og/eller naturgas og vælger hvem der skal have Din støtte. Bidraget vokser til netop din klub, forening eller valgte formål, når du bruger el og naturgas. Med din personlige støtte er du med til at sikre den fortsatte drift og bevarelse af din lokale forening eller støtte den mærkesag, som du brænder ekstra meget for.

SupportEnergi har siden lanceringen i 2014 været vores var vores billigste produkt. Læs mere om selve el-produktet og naturgas-produktetSe hvem du kan støtte

Følgende klubber og foreninger kan støttes ved køb af SupportEnergi

•Alkorådet - Svendborg
•Alzheimerforeningen
•Andelsboligforeningen Bladvænget
•Andelsboligforeningen Stængelvænget
•Andelsboligforeningen Søndervang
•Blomster Cafeen
•Bokseklubben Rollo
•​Boldklubben Stjernen
•Brudager Folkedansere
•Børnehjælpsdagen i Svendborg
•Børns Voksenvenner Svendborg
•Bøgebjerg Idrætsforening
•Cykle Mod Cancer
•Damgårdsklubben
•DCH-Svendborg
•DDS Christiansminde Gruppe
•De Grønne pigespejdere - Svendborg gruppen
•Drejø beboerforening
•Egebjerg Mølle Naturrum
•Egebjerg Svømmeklub
•Egense/Rantzausminde beboerforening
•Egense/Rantzausminde Idrætsforening
•Familieklub Danmark - Svendborg
•FDF Svendborg
•FDF Tåsinge
•Foreningen Bergmannhus
•Fyns UL-Flyveklub
•Garderforeningen for Svendborg og omegn
•GO2Green
•Hjemmeværnskompagni Svendborgs Støtteforening
•Hjerteforeningen Svendborg
•Inca-Spejderne
•IOGT Svendborg
•KFUM Spejdere Stenstrup
•KFUM spejderne i Svendborg
•Kirkeby Idrætsforening
•Kræftens Bekæmpelse
•Lundby Idrætsforening
•Lundeborg Sejlklub
•MC Panda
•Midtfyns Amatørscene
•Motorcykel Clubben Svendborg
•Natteravnene
•Odense Ishockey Klub (OIK)
•Ollerup Gymnastikforening
•Ollerup Mandshold
•Ollerup Skytteforening
•Oure-Gudme Idrætsforening
•Pensionist-husets støtter
•Postbåden Hjortø´s Venner
•Postvæsenets Pensionistforening i Svendborg
•Rolfsted IF
•Rødskebølle Skydebaneforening
•Scleroseforeningen
•Septimuskoret
•Skårup Idrætsforening
•Skårup Kultur og Idrætscenter
•Sportsdykkerklubben Dråben
•Sportens Venner Tåsinge
•SSK-Svendborg Svømmeklub
•Stenstrup Billiardklub
•Stenstrup Idrætsforening
•Støtteforeningen for frivillige brand- akuthjælpere Skarø
•Svendborg Admirals
•Svendborg Amatør Sejlklub
•Svendborg Badminton Klub
•Svendborg Basketball Club
•Svendborg Cykle Club
•Svendborg Forenede Boldklubber
•​Svendborg Golf Klub
•Svendborg Gymnastikforening
•​Svendborg Håndboldklub
•Svendborg Karateskole
•Svendborg Krocketklub
•Svendborg Modeljernbaneklub
•Svendborg Mountainbike Klub
•Svendborg Orienteringsklub
•Svendborg Politihundeforening
•Svendborg Rideklub
•Svendborg Roklub
•Svendborg Senior Bowling
•Svendborg Skolebio
•Svendborg Sportsfisker Forening
•Svendborg Squash Club
•Svendborg Sunds Sejlklub
•Svendborg Tennisklub
•Sydfyns Modeljernbane Klub 87
•Sydfyns Møntklub
•Sydfyns Seniorklub
•Team Tåsinge
•TG & I Billard
•TG & I Bordtennis
•TG & I Gymnastik
•TG & I Håndbold
•TG & I Motion
•Thurø Sejlklub
•Thurø Boldklub af 1920
•Troense Kajakklub
•Tved Amatørteater
•Tved Boldklub
•Tåsinge Forsamlingshus
•Tåsinge Tennis klub
•Ulbølle Aktive Mødested
•Ulbølle Borgerforening
•Ulbølle Forsamlingshus
•Vandhund-Sydfyn
•Vester Skerninge Forsamlingshus
•Vester Skerninge Sangkor
•Vinylen
•Vores hus i Oure
•Øster Skerninge Forsamlingshus


Er din klub, forening eller andet formål ikke på listen, kan du tilmelde dit ønske her. Vi kontakter herefter klubben, foreningen eller andet formål med henblik på at få en samarbejdsaftale.Bestil SupportEnergi her.


VELUX

Sponsor til vore klubskjorter

Nordea Fonden er sponsor til udskiftning af klæder til vore billardborde.

FORSLAG TIL SPONSORAFTALE

Hvis I hjælper os, så hjælper vi jer ……….
Sydfyns Billard Klub er beliggende i Tved Hallen i udkanten af Svendborg. Klubben råder over 5 turneringsbillarder og har cirka 70 medlemmer.
Vi er en meget aktiv klub og over 50 af vore medlemmer deltager i Den Danske Billard Unions turneringer, hvor klubben i sæsonen 2016/17 stiller med i alt 15 turneringshold. Det gør os, på trods af de mindre faciliteter, til en af de klubber i Danmark der stiller med flest hold.
Sydfyns Billard Klub er i høj grad en sport for alle, men vi har også sportslige ambitioner. Vort bedste hold er i år rykket op i 1. division, som er den næstbedste række i Danmark. Vi har i år fået tilgang af en elitespiller og dette giver grobund for at kunne etablere os i 1. division.
Vore primære udgifter går til husleje, turneringsindskud og vedligeholdelse af vore billarder. Der er næsten 100% egenbetaling på rejseomkostninger.

Vor primær indtægt er kontingenter, men vi er nødt til at finde alternativer hvis vi ønsker at bibeholde et højt aktivitetsniveau og god vedligeholdelse af vore materialer.
Derfor søger klubben altid alternative indtægtsmuligheder og vi været heldige at kunne hjælpe ved diverse arrangementer. Vi får tilskud fra tvedhallens venner, og bl.a. VELUX-fonden og NORDEA-fonden og vi har sponsorsamarbejde med bl.a. Fynske Bank og Volkswagen Svendborg.

Et sponsorsamarbejde bør altid være gevinst for begge parter. Kan vi få støtte til Sydfyns Billard Klub, så skal vi også kunne give noget igen. Vi kan bl.a. tilbyde:
- En stor flok aktive medlemmer, der gerne vil støtte vore sponsorer når de støtter os.
- Hjælp ved f.eks kundearrangementer eller der på anden måde er brug for vor medlemmers arbejdskraft.
- Synlighed i vore klublokaler, f.eks. reklame på billardbordet eller på væg i lokale.
- Reklame på vor hjemmeside www.sydfynsbillardklub.dk
- Reklame på spillerdragt
- Kunde eller medarbejderarrangement. Klubbens billarder stilles eksklusivt til rådighed og vi kan også tilbyde lettere bespisning i tilstødende lokale.
Hvordan kan man så støtte Sydfyns Billard Klub:
- Et kontant beløb
- Gavekort / service / varer – Billardklubben kan lave auktion, lotteri eller lignende og hermed tjene et beløb. Samtidig vil dette også give merindtægt til dig som sponsor.

Vi håber at du/I har fået lyst til at støtte Sydfyns Billard Klub og vi ser frem til et godt samarbejde med et gensidigt udbytte.
Med venlig hilsen
Kurt DalgaardFormand for Sydfyns Billard Klub

FORSLAG TIL SPONSOR SAMARBEJDE
Har man brug for hjælp ved et arrangement, så har vi en række medlemmer der gerne vil hjælpe. En del af vore medlemmer er pensionister og har derfor også en lang række kompetencer.
Har man brug for arbejdskraft til oprydning eller anden manuel arbejde, så kan vi også tilbyde vor hjælp.
Prisidé : 100 kr/time for 1 person. Fast beløb eller anden timepris kan forhandles.
Virksomhedens logo på et eller flere af klubbens billardborde.
Pris : 2.000 kr/bord. Varighed 1 år, Pris : 5.000 kr/bord. Varighed 3 år.
Reklameskilt i klubbens lokaler, cirka størrelse 30x70 cm (aftales). Sponsor leverer skilt til ophængning.
Pris : 1.000 kr/skilt. Varighed 1 år, Pris : 2.500 kr/skilt. Varighed 3 år.
Reklame på vor hjemmeside www.sydfynsbillardklub.dk.
Pris : 500 kr. Varighed 1 år, Pris : 1.000 kr. Varighed 3 år.
Reklame på spillerskjorte. Varighed vil være minimum 1 år, men skjorterne bruges typisk i flere år.
Priside : 1.000 kr/hold, 2.000 kr/Klubbens 1. hold, 5.000 kr alle hold + trykomkostninger
Kunde eller medarbejderarrangement. Klubbens billarder stilles eksklusivt til rådighed en aften fra kl. 17.00 til kl. 23.00. Der er 5 billardborde og et passende antal deltagere er op til 20 personer. Billardklubben stiller køer og baller til rådighed og tilbyder også hjælp til den nødvendige introduktion til billardsporten. Der vil kunne købes øl og vand.
Værdi : 1.500 kr/aften.
Klubben kan leje et tilstødende sponsorlokale, hvor der er plads til cirka 40 personer. Der kan her arrangeres lettere bespisning som billardklubben tilbyder at stå for. Billardklubben vil stå for borddækning, anretning med mere.
Værdi : 1.000 kr/aften + eksklusiv mad og drikke.

SPONSORAFTALE - Nr.
Mellem
Og
Sydfyns Billard Klub, Tvedhallen, 5700 Svendborg er hermed indgået aftale om sponsering.

Sydfyns Billard Klub har forpligtet sig til følgende:
_____Hjælp ved kundearrangementer eller der på anden måde er brug for vor medlemmers arbejdskraft. Der laves separat aftale der konkretiserere dette.
_____Reklame på billardbord.
_____Reklame på væg i billardlokale.
_____Reklame på vor hjemmeside www.sydfynsbillardklub.dk
_____Reklame på klubskjorte. ____ Alle hold eller specifikt hold _____________________
_____Kunde eller medarbejderarrangement. Klubbens billardborde stilles eksklusivt til rådighed.
_____ Sponsoren yder til gengæld en kontant støtte på kr. ________
Beløbet ønskes betalt / overført via :
_____ Bank konto Reg.nr. 0815 - konto nr. 0000916773
_____ Kontant
_____ Sponsoren yder alternativ til kontant støtte
Beskrivelse ____________________________________________________
____________________________________________________
Aftalen starter ________ og løber indtil _________
Svendborg den ___________________
På Sydfyns Billard Klub’s vegne Sponsor
KOPI TIL SPONSOR

SPONSORAFTALE - Nr.
Mellem
Og
Sydfyns Billard Klub, Tvedhallen, 5700 Svendborg er hermed indgået aftale om sponsering.

Sydfyns Billard Klub har forpligtet sig til følgende:
_____ Hjælp ved kundearrangementer eller der på anden måde er brug for vor medlemmers arbejdskraft. Der laves separat aftale der konkretiserer dette
_____ Reklame på billardbord.
_____ Reklame på væg i billardlokale.
_____ Reklame på vor hjemmeside www.sydfynsbillardklub.dk
_____ Reklame på klubskjorte. ____ Alle hold eller specifikt hold _____________________
_____ Kunde eller medarbejderarrangement. Klubbens billardborde stilles eksklusivt til rådighed.
_____ Sponsoren yder til gengæld en kontant støtte på kr. ________
Beløbet ønskes betalt / overført via :
_____ Bank konto Reg.nr. 0815 - konto nr. 0000916773
_____ Kontant
_____ Sponsoren yder alternativ til kontant støtte
Beskrivelse ____________________________________________________
____________________________________________________
Aftalen starter ________ og løber indtil _________
Svendborg den ___________________
På Sydfyns Billard Klub’s vegne Sponsor
KOPI TIL SYDFYNS BILLARD KLUB

Nordea Fonden hjælper klubben med udskiftning af klæder til vore billardborde.
Knud Videsen har været den drivende kraft for denne aftale med Nordea Fonden. TAK