Egon Hansen er død 88 år gammel.

09. februar 2018 kl. 17:40

Overpakmester Egon Løve Hornbæk Hansen, Svendborg er død 88 år gammel. Egon Løve blev født i Vindeby på Tåsinge. Familien flyttede tidligt til Svendborg og barndomshjemmet blev det hus, hans far lod bygge på Fåborgvej. Allerede i børnehaven i Svendborg havde han mødt sin kommende kone Agnete Hansen. Egon aftjente sin værnepligt på Odense Kaserne, og i 1947 til et bal på det daværende Wandalls Hotel i Svendborg mødte han igen sit livs Agnete, og de blev gift i 1953.

Hele livet arbejdede Egon Løve Hansen trofast ved postvæsnet. Han begyndte som telegrafbud her i 1944, kørte post i mange år, til han få år før pensionen arbejdede som overpakmester. Det blev til 53 års tjeneste ved Postvæsnet i Svendborg. De første 50 år uden én eneste sygedag. Han og familien købte huset på Illumøvej i Tved i 1971. Her bor Agnete Hansen stadigvæk. Parret fik døtrene Pia og Lica og de bragte i alt fem børnebørn med sig til Egon Løves liv. Han og hustruen gik i årene meget op i dem samt i husets og havens pleje. Egon Løves helbred var til de sidste måneder godt. Udover at gå post havde han kræfter til marchture, og han var med til at starte Julemærke Marchen i Svendborg.

Som ung spillede han billard på eliteplan og blev danmarksmester i billard i 1950. De senere år greb han atter køen ved det grønne bord, og nåede endnu et danmarksmesterskab i holdbillard for oldboys.

- Han var af den gamle skole. En stille mand. Tingene skulle passet ordentligt, og det blev de. Han var desuden en mesterlig fortæller. Både om Svendborg i gamle dage, og han fulgte med i byens udvikling, så godt, at han nogle somre var turistguide. Han kendte som cyklende postbud byen og omegnen bedre end nogen anden, husker svigersønnen Karsten Høgg.

Vores gode billardkammerat er død:
Ære være hans minde

Fra DDBU

Klubber/spiller bedes være opmærksom på at reglerne i DDBU´s turneringsreglement overholdes, bl.a. nedenstående eksempler.

DDBU´s turneringsreglement

Paragra 7 stk. 14

Det er ikke tilladt at indtage alkoholholdige drikke under stævner/ turneringer.

Dette gælder fra stævnets begyndelse til den enkelte spiller har spillet/dømt sin sidste kamp den pågældende dag.

Det er ikke tilladt, at spille med større alkoholpromille i blodet end laveste promillegrænse for bilkørsel.

 

Paragraf 11

Spillere, der ikke møder i reglementeret spilledragt, skal nægtes spilletilladelse og erklæres for tabere

I holdkampe kan en anden reglementeret påklædt spiller indtræde på holdet.

Turneringsreglementets øvrige bestemmelser skal dog samtidig være overholdt.

Det er arrangørklubben, turneringsledelsen, modstanderens, ansvar at ovenstående effektueres

 

***

TILMELDINGSFRISTER:

DM 2-mands hold i 5-kegle - 1. marts 2018

Bonus oldboys holdturnering - 5. marts 2018

 

-- TURNERINGSUDVALGSMØDE --

  • Næste TU-møde afholdes fredag den 16. februar 2018


-- DIF´s medlemsregistrering --

  • Indberetning til DIF´s medlemsregistrering - senest den 1. marts 2018

 

-- Indiv. skemaer --

Fluebenet øverst på de individuelle skemaer, må KUN fjernes såfremt spillerne
går videre til næste runde uden kamp.

Husk lige det

Klubben må normalt kun anvendes af vore medlemmer

i åbningstiden kl. 08:00 til 24:00

 

Gæsterne ved turneringer skal oplyses om at vejen til toiletterne

skal foregå i udkanten af hallens spilleområde.

Det er ikke tilladt at gå tværs over halgulvet.

 

Hvis man medtager et prøvemedlem i en periode skal navnet

og perioden først oplyses til bestyrelsen

 

Når der er møde i sponsorrummet må det ikke benyttes  som gennemgang.

til f.eks. Køkkenet.

 

Rygning i klubbens lokaler er STRENGT FORBUDT

Rygning skal foregå udenfor og med lukket døre indtil klubben.

 

Overtrædelser kan udløse bortvisning.

 

Bestyrelsen

25/11 2017

Flot sejr

Se førsteholdet folder sig ud

http://www.ddbu-admin.dk/external/hold_kamp_res.php?kampid=83328

Tillykke med den flotte sejr over Assens 1

Uafgjort mod Taulov:

 

Lær at give førstehjælp

Hjælp til klubben via TG & I Billard

Se hvordan du kan få SEF til at give klubben tilskud hvert år medens du er tilsluttet SEF som EL-forsyning og eller Gasforsyning. Tast her

Elitespilleren fra Asaa

Johnny Sort Jensen fortæller

Klik på linket herover.

Johnny Sort Jensen fra 1963, spiller med et snit på 33,82.

 

 

 

 

Er din KØ på DUPPERNE Waou

Vedligeholdelse af dit vigtigste værktøj BILLARDKØEN

 

Vedligeholdelsesguide

 Udskiftning af dup/læder

1.     Fjern hvad der er tilbage af den gamle spids med et barberblad eller en hobbykniv.

2.     Brug lidt sandpapir på benkappens overflade så den bliver ren og helt vandret.

3.     Slib bunden af duppen lidt, så den bliver ru. Det gør, at limen bedre kan tage fat.

4.     Påfør et let lag lim på både duppen og benkappen.

5.      Sæt omhyggeligt duppen på toppen af benkappen så godt du kan og hold den der i ca. 60 sekunder. Det bedste, du kan gøre, er at bruge vores ”tip repair tool” og lade den sidde i pres i over en time. Nogle typer lim kræver længere tids tørring.

6.      Når limen er tør, placerer du spidsen med duppen nedad mod et bord eller en hård plade. Derefter skærer du rundt langs kanten af benkappen, så duppen er helt i plan med køen.

7.     Gør duppen lidt våd, både i toppen og på siderne. Derefter sliber du den til - efter ønske med Sandmann eller Ulti-mate.

8.     Din nye dup er klar!

 


Vigtigt at huske, når du udskifter en dup
 

For at få det bedste resultat er det bedst at lade limen tørre over natten, før den endelige trimning og slibning.

Find alle de ting du har brug for under Værktøj!  Vi udvider konstant sortimentet.


Læderet / duppen

Sandsynligvis den vigtigste del af køen er spidsen/duppen/læderet. Formen på en kø-spids bør være konveks for at bidrage til at skabe maksimal friktion på objektballer ved alle skud.

Spidsen skal også holdes lidt ru eller grov, således at kridtet bliver hængende. Når du bruger et tipredskab til at forme og scuffe tippen på din pool- eller billardkø, skal du altid følge fabrikantens anvisninger. Når duppen er på tykkelse med en krone eller under ca. 1-2 mm, er det tid til, at duppen skal skiftes.
Vi anbefaler Ultimate Tip Tool og Sandmann Tool til tippens vedligeholdelse.
Slib aldrig på siden af benkappen med dit værktøj, med mindre du er ved at skifte dup og der er lidt skidt på toppen, som skal slibes af.

Kontrol af en kø for skævheder er en nødvendig handling for enhver spiller, som vil sikre sig, at køen er i perfekt stand. Det er en af nøglerne til god vedligeholdelse af din pool- eller billardkø.

Da du har investeret i en ordentlig kø, er det også en fornuftig ide at pleje den med omhu.


Er min kø skæv?

En anbefalet måde at kontrollere, om din kø er skæv, er ved at rulle den hen af bordet.

• Læg køen tværs på bordet. Rul køen hurtigt hen over bordet med fingrene, mens du ser på spidsen af køen.

 • Hvis køen ruller ujævnt eller på nogen måde ”bølger”, så er den skæv.

 • Hvis rulningen er for langsom, så er skævheden på køen måske ikke så synlig.

 • Hvis du ruller køen og er usikker på, om den er skæv, så skil køen på midten og nøjes med at rulle spidsen på køen. Derefter ruller du skæftet og kan så afgøre, hvor køen er skæv.

 • Du bliver også nødt til at sikre, at du ruller køen på et bord der er 100 % lige. Ujævnheder i bordet kan godt give et falsk signal om, at køen er skæv.

 • Den øverste halvdel af køen har størst sandsynlighed for at blive skæv

Kontrol af skævheder i køen kan også testes ved at holde køen i øjenhøjde.

• Hold køen med spidsen mod jorden og kig ned af køen fra den tykke ende. Derved vil du kunne se evt. ujævnheder. På en skæv kø vil der være en pukkel.

• Alle køer produceret af træ vil med tiden blive skæve, hvilket er grunden til, at nogle amatørspillere foretrækker fiberglass eller grafithite køer.

Forebyggelse af skævhed

Der er nogle nemme forholdsregler, der forhindrer en kø i at blive skæv:

• Læn aldrig din kø op af en væg eller bordet. Dette kan medføre, at spidsen af køen kommer til at bøje sig.

• Lad ikke din kø stå i nærheden af en varmekilde, f.eks. en radiator eller en pejs.

• Undlad at opbevare din kø i ekstrem varme eller kulde såsom i en kælder, et loftsrum eller en varm bil. En kø bliver let skæv, så sørg for ikke at efterlade dit kø i direkte sollys.

• Opbevaring af køen skal helst ske i en flad taske eller hardcase (hård taske eller kuffert). En kuffert  er altid bedre end en blød taske og giver større beskyttelse til din kø mod ekstreme temperaturer og fugt.

• Sørg for, at du ikke at lægge pres på din kø, når du gemmer den væk..

• Hårde slag mod køen mod hårde overflader kan heller ikke anbefales, så vær forsigtig. Undlad at tabe din kø.(Og forsøg at undgå aggressive sving efter et dårligt stød) ;-)

God Billard / Pool kø Vedligeholdelse

Nogle billardspillere sammenligner deres kø med et musikinstrument. Men du vil ikke bare kaste din kø rundt, når du ikke bruger den.

Derfor, er du nødt til at praktisere god kø-vedligeholdelse, hvor du regelmæssigt kontrollerer køen for skævheder.

• Hvis din kø er skæv, så kan det ordnes ved at bøje den mildt i modsat retning. Dog må du ikke overdrive med din bøjning, da dette kan skade køen

• Alvorlige skævheder vil sandsynligvis kræve, at du køber en ny spids.

Anden vedligeholdelse af spidsen omfatter:

• Brug aldrig alm. sandpapir eller andre slidende materialer på din kø, da dette vil ødelægge finish og ”feel” af din kø. (undtagen Nicks Egde type sandpapir)

• Det er vigtigt at rengøre din kø med en slicker eller en klud, der anvendes specifikt til dette formål. Brug en let fugtig klud & Shaftcleaner til at tørre pletter væk på din kø.

• Brug god kridtteknik. Hullet i et kridt bør være relativt overfladisk, når du kridter, som beskytter resten af køen fra det.
 
Med god kø-vedligeholdelse undgår du, at din kø alt for hurtigt bliver grim og skæv.