Nyt

Sidste nyt

IKAST 5-kegler Event 2018

Ikast afvikler i denne uge et stort internationalt event i 5-kegler.

En stor flok udenlandske spillere gæster Danmark for at løbe med den store pengesum.

Eventet streames live, og 1 ud af de 4 borde kan følges live.

Så der er gode grunde til at aflægge Ikast billardklub et besøg, så man kan følge lige den spiller.

Links til live streaming:

Onsdag den 8. august følges her: https://www.youtube.com/watch?v=tmOeC_rHiNU

Torsdag den 9. august følges her: https://www.youtube.com/watch?v=3mDAm1sQVco

Fredag den 10. august følges her: https://www.youtube.com/watch?v=O4D0nRhiR1Y

Lørdag den 11. august følges her: https://www.youtube.com/watch?v=nEpqOrktZeU

Søndag den 12. august følges her: https://www.youtube.com/watch?v=Kn4ma1W0Ses

 

Vel mødt i Ikast, og god fornøjelse.

****

HOLDTURNERINGSPLANERNE ER NU GÆLDENDE, SKULLE DER EFTERFØLGENDE
KOMME EN EFTERTILMELDING, VIL KLUBBERNE FÅ DIREKTE BESKED.


-- 11 stk. 17H - Regionsserier --

a) Serie 1 og 2 (fast distance) – tilmeldes med snitsum (såfremt der er 5 spillere
på holdet er det de 4 bedste spilleres snit lagt sammen der danner snitsummen).
Ved brug af reserve må holdsummen højst overskrides med 20%.

Benyttes der reserver så holdsummen overskrider det tilmeldte holdsum
mere end 4 gange i
grundspillet kan holdet ikke deltage i RF og LF.
Ved deltagelse i RF og LF må holdsummen ikke overskride den tilmeldte holdsum.

b) Serie 3 (handicapdistancer).

Ovennævnte er gældende fra sæson 2018-19 !!

-- Sidste frist for tilmeldinger --

 • Hold – 1. juli 2018
 • Indiv. – 15. aug. 2018

Vigtigt !! – bemærk vi starter en ny holdturnering op –
Oldboys 2-mands hold, der spilles onsdag formiddag.

Bemærk følgende:

 1. For at tilmelde til individuelle turneringer SKAL der være indløst licens.
 2. Kvinder/piger der ønsker at deltage i seniorrækkerne skal tilmeldes
  via mail til sekretariatet hanne@ddbu.dk


-- DDBU kontakt --

 • Jan Bemmann            tlf. 4326 2082 / 4279 4609      janb@ddbu.dk
 • Niels Nüchel               tlf. 2425 0633                           nuchel@ddbu.dk
 • Hanne Rasmussen    tlf. 9718 2929 / 2172 9090     hanne@ddbu.dk
   

-- TU-møder --

Dato ikke afsat endnu - men forventes i sept. måned
 

 
Excel skemaer
Under Info findes en "Snit-beregner" og Tilmeldinger > Holdtilmeldinger ...

Nyhedsbrev

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 7. SEPTEMBER 2017

Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon:  +45 43 26 26 26  E-mail:  ddbu@ddbu.dk     Internet:  http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365     14. september 2017
 
   Turneringssekretariat Region  Tlf.: +4597182929 hanne@ddbu.dk Udviklingskonsulent Tlf.:+4524250633 nuchel@ddbu.dk
 
 
 
 
 
REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE  07. SEPT 2017 I ODENSE
 
Deltagere: Jan Mortensen – TU-leder og repr. for eliteudvalget (JM) Sv. Aage Hansen (SVH) Peter Lund (PL) Jan Bemmann (JB) - afbud  Hanne Rasmussen (HR)
 
 
 
Forslag fra Næstved Billard Klub
 
Forslag 1 LF hold hjemmebane Når der bliver afholdt regionsfinale i øst/vest men ikke i den anden region, så tilfalder hjemmebanen det hold med højest gennemsnit opnået i grundspillet.
 
Motivationen for tilføjelsen til reglementet er følgende: Det er væsentligt nemmere at opnå et højt gennemsnit på 2 holdkampe kontra 14/15 kampe fordelt over en hel sæson.  Hvorfor skal det hold der ikke deltager i en regionsfinale stilles dårligere end de hold der gør?
 
Ovennævnte regel har i flere sæsoner stået på nettet under region hhv øst og vest ”slutspil og afvikling” 
 
Forslag 2 En klar udmelding om konsekvensen af manglende spillede kampe inden runde 2 (14 kampe)/ runde 3 (15 kampe). Det bliver skrevet ind i turneringsreglementet Mister man retten til oprykning? Taber uden kamp?
 
TU-udvalget har besluttet følgende ændring, ALLE udsætte kampe skal være spillet inden 4. sidste spillerunde, 2 hold fra samme klub skal afvikle deres kamp inden næste spillerunde. Afvikles kampen ikke efter disse regler er det holdet der har ønsket at få flyttet kampen der taber uden kamp. – Holdet mister ikke retten til oprykning.
 
Forslag 3 Talenter udtaget til EM o.l. bliver automatisk tilmeldt DM finalestævne/indledende runder/den højest mulige række, selvom kravet om snitgrænse ikke er opfyldt.  Det må være i alles interesse, at de får så meget kamptræning mod de bedste som muligt. Forslaget videresendes til elite-udvalget
3
 
Efterfølgende har eliteudvalget afgjort at talenter ikke automatisk bliver udtaget til DM, klubber skal selv være ansvarlig for at tilmelde spillerne.
 
Forslag 4 Søgaardcup. Ligger lørdage hvor der ikke spilles 3bande. 1 runde starter i september. 6-7 mellem hver runde. Eller fredage kl 18 hvor der ikke er 2 mandshold. Eller ligger søndage hvor der ikke spilles 1 2div 3bande. Det er et problem søndage, sætter holdspillere i et dilemma.   Den starter op med 1 runde midt i september TU-udvalget besluttede at benytte fredag kl. 18.00 som sidste frist for afvikling af puljen. 
 
Forslag 5 Der bliver færre og færre aktive spillere jo længere op i rækkerne du kommer. I klasse M og Elite i 3bande er der meget få deltagere og dermed også meget få kampe for de spillere der ryger ud i 1runde i klasserne. Der er også Elitetours for A, M og Elite, men der vil de samme spillere højest sandsynligt også ryge hurtigt ud. Derfor foreslår jeg følgende:
 
a) Elite- og M-spillere må deltage i ABC-tour (B-tours som i 5kegler) klasse M går til 20/25, Elite går til 30. b) Max. 40 indgange på alle kampe.   c) Der bliver åbnet op for at man kan spille 2 afdelinger øst/vest samme dag i forskellige klubber, dvs. 32spillere i øst og 32spillere i vest har mulighed.
 
Jeg har observeret at det er få ABC-tours der ikke bliver fyldt op. Enkelte steder har der været overbooking. Jeg tror på der er grundlag for at fylde 2 tours næsten op i hver region, da mange undlader at tilmelde sig tours når turneringen er fyldt op. TU-udvalgets beslutning: a) ABC-touren er lavet for spillere i kl. A, B og C og det bliver der ikke ændret på b) Afvist c) Der skal ikke være 2 ABC tour samme dag, indtil nu har de fleste tours ikke været fyldt op
 
Forslag 6* Ny afviklingsform af klassemesterskaber i M, A, B, C i fri carambole, 1bande og 3bande
 
Afviklingsform som i senior-/OB-cupper i kegler. Dvs.  - Man bliver inddelt i 4mandspuljer, disse er selvhjulpne, og kan består af M, A, B , C - Puljer fordeles over hele regionen, geografiske hensyn kan tages - Point til GP-rangliste tildeles på samme måde som cupper. Bedste 1’er får 100, 2.bedste 1’er får 90. Evt. se s. 44 i Turneringsreglementet for bedre eksempel. - 4 afdelinger i løbet af sæsonen - De 4spillere med flest GP-point efter sidste afdeling fra hver klasse spiller regionsfinale - Nye distancer til klasserne - f.eks. i 3bande c=15, b=20, a=28, m=35. RF og LF til oprindelige distancer 1-bande b=25, a=35, m=50,  fri c= 30, b= 40, a=65, m=100 - Max. 40 indgange under afdelingerne pga. tid i 3bande, andre grænser for fri og 1bande - Hjemmebane sørger for lidt brød og pålæg - Runder bliver udskrevet min. 2uger før afvikling så, har folk mulighed for at flytte en pulje
4
 
- Økonomi: Mit forslag går på at det koster det samme som nuværende klasse, evt. Lidt mere, da man ikke får indtægten fra de spillere der tilmelder sig 2 klasser.
 
Samme begrundelse som forslag 5, dog med tilføjelse af følgende: - Ungdomsspillere samt nye seniorspillere med interesse i carambole-disciplinerne har stor risiko for at ryge ud i de første runder, derved kan interessen måske svækkes da sæsonen stort set er ovre inden for den enkelte disciplin. - Man har mulighed for at klubber med kun 1 carambolebord kan have hjemmebane - Der er ikke problemer med at skaffe dommere til 4mandspuljer i indledende runder. TU-udvalget afviste forslaget, - men vil som forsøg i næste sæson lave én tour i fri carambole, - men det bliver ikke på bekostning af klassemesterskaberne.
 
Jeg har også vedhæftet et forslag til en datoplan med udgangspunkt i denne sæson. Forslag 7 a) Man skal spille 8 kampe i samme disciplin for at opnå et årssnit sæsonen efter. Spiller man f.eks. kun 5 regnes de oveni kampene fra foregående sæson. Dette svarer til 2 klassedistancer og nogle reservekampe. b) Eller man kan lave en grænse for hvor meget man kan gå tilbage i snit på en sæson, f.eks. 20% (0,750 -> 0,600)
 
Motivationen for forslaget er følgende:  Har man en sæson hvor man spiller meget få kampe f.eks. 4 kampe, så er der mulighed for at udsvingene i næste års årssnit bliver stort.  Eksemplet kan ses i dette års Søgaard Cup i 3bande, hvor en spiller har spillet 4 kampe i 3bande i en tidligere sæson. Han har en spillemæssig rigtig dårlig turnering og lander på ca. 0,300 under sit normale niveau. Han stiller så op i Søgaard Cup i denne sæson hvor han så spiller med det, der burde have været hans årssnit. 
 
I den anden ende kan man have en spiller der spiller rigtig godt i få kampe, selvom det ikke er spillerens normale niveau (kl C). Han/hun rykker så 2 klasser op (kl A). Året efter tilmelder vedkommende sig så kl A og M selvom det generelle niveau kun er til kl C eller B. Spilleren spilder således en sæson, da det måske ikke er alle der tager denne udfordring lige positivt.
 
Jeg ved godt de to nævnte eksempler ikke er hverdagen, men det er surt at stå som spiller og har trænet sig til fremgang, og blive slået ud af en spiller der tilfældigvis spillede én dårlig turnering, og så bliver sat til et snit der ca. 50% under vanligt niveau. 
 
TU-udvalget føler at den nuværende udregning af årsgennemsnit fungerer udmærket, sidste sæson var der én enkelt spiller der beklageligvis fik et forkert snit, - men det er ikke nok til at reglen skal ændres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
Forslag fra Helsingør BK (Paul Alring)
 
Man kan ikke huske alt, så her er hvad jeg lige husker…   • Der er problemer med de kegler man kan købe. De er i forhold til reglementet for tykke og dermed også for tunge. Tit ser man bl.a. en kegle skubbe en bal tilbage. De passer heller ikke til de kegle-skabeloner man betaler en formue for. Er problemet måske at forhandlerne køber kinesisk… Svar: - Vi skal benytte det materiale der er tilgængeligt på markedet. • Der mangler oplysninger for led-lys (max.- og minimumsafstande, max.- og minimums lux og måske mere) i materiale-reglementet. Svar: Har undersøgt, - men endnu ikke fundet den rette løsning • §13, styk 3, punkt 5, 6 eller nyt punkt: Benklæder skal være LANGE Der må ikke spilles i shorts, tilføjes i tu-reglementet • Personligt mener jeg at §13, styk 3 og punkt 14 og 15, der bringer det i parenteserne kun forvirring, samt at det er urimeligt, at man kan spille 4-5-6 runder igennem i én påklædning, men kommer man i en finale, så gælder pludseligt andre regler og man skal måske ud og købe nyt. Med den streaming vi har i dag, der har pressen og andre allerede set spillerne i de indledende runder. Reglen forbliver som nuværende, - tu-udvalget er lidt forundret over ”forvirringen” idet reglen omkring påklædning blev ændret i 2013 (tu-møde 29. aug. 2013 ) på baggrund af forslag stillet af Paul Alring. I spillereglerne og sjovt nok kun under carambole §8 der er KØEN omtalt. Der er et punkt 1 – som vel godt kan undværes. Hvad er da alternativet, hvis din spids/læder ryger sig en tur og du kun har denne ene spids. Du må så ikke låne en kø… Så dette punkt er noget vrøvl. TU-udvalget er enige om at spillereglerne snarest skal have en revidering. • PS. Måske bør der også være minimums regler for scoretavlerne. Det er f.eks. dødsygt at se de turneringer der spilles med handicap, for man kan ikke se hvad de forskellige skal spille til. Der er selvfølgeligt spilleskemaet, med det glemmer man at skrive ud eller også ligger det på kontoret. Afvist
 
I materiale-reglementet der mangler stadigt tegninger, som man vist har forsøgt at løse, men uden held. Niels Nüchel er sat på opgaven
 
Spørgsmål fra Ølstykke BK (Vagn Larsen) Når jeg tolker reglementet for spilledragt i billard. Så må jeg gerne fra serie 1 og ned ,samt i enkeltmandsturneringer dog undtaget eliten stille op i jeans, cowboybukser , jogging bukser ,  træsko, gummisko, gummistøvler også videre. Dette indtil jeg måske kommer i en rundefinale og kun fra denne og frem Svar fra TU-udvalget: - Ølstykke BK har helt ret, - det vil se pænt ud hvis alle stiller op i sorte benklæder,- men hvis vi vil være så strikse, vil vi miste mange turneringsspillere.
 
 
6
 
Fra BK Amagerbro (Bo Jensen)
 
Vi har netop (i fredags) afsluttet endnu et velafviklet arrangement, for 28 3-bande spillere. Jeg gør bl.a. det store stykke arbejde for at spillere kan relatere på tværs af klubber og skabe en god og sammenhængende social struktur i sporten. Igen i år var det en succes og vi har af flere allerede fået hensigtserklæringer vedrørende deltagelse, såfremt vi afholder et lignende arrangement næste år. 
 
I forlængelse af nedenstående mails (vedr. Open 2016 og 2017) er det bydende nødvendigt for vores turnerings eksistens, at der ikke pludselig bliver flyttet Elite-Tours, finaler eller andet til denne weekend, hvorfor jeg nu vil spørge:
 
Ifølge datoplanen er der ingen spil-afvikling den 10-13. maj 2018 (Kristi Himmelfarts ferien). Kan I være rare at give en garanti for at I vil holde disse fire dage fri, så vi kan forsøge at stable en fast turnering på benene (som BKA også gjorde i "gamle" dage), som spillerne på tværs af landet kan regne med og dermed deltage i?
 
TU-udvalget: - Vi gør hvad vi kan, - men vil ikke garantere noget, DDBU´s turneringer har første prioritet.   BK Amagerbro er ikke den eneste klub der afholder private billardstævner, hvor de ønsker der skal tages hensyn på datoplanen, - det er umuligt at efterkomme alle de ønsker fra klubberne.
 
Bonus-turnering Der har været ønske om at flytte Bonus turneringen i region vest til en anden ugedag Dette blev afvist af TU-udvalget, - Bonus turneringen blev i sin tid oprettet som et supplement til de oldboys spillere der ikke kom med videre til finalerne. – Bonus turneringen forbliver uændret, - spilledag tirsdag. 
 
Sidste frist dato for turnering Der har været noget skriveri på FB omkring hvornår en turnering bliver lukket. TU-udvalget fastslår, at når der står den 1. nov. – så er det 1. nov. kl. 23:59 og IKKE den 30. okt.
 
§11 stk. 10. (holdturnering) Trækkes et hold ud af turneringen fjernes alle opnåede resultater for holdet og dets modstander. TU-udvalget vedtog ændringen
 
Ungdomscup i 5-kegle TU-udvalget besluttede at afholde en ungdomscup i 5-kegle, - der findes en dato i samarbejde med Ikast BK, som har lovet at ligge lokaler til. – Der afvikles kun én cup, for dermed at fornemme om der er interesse
 
§3 stk. 4C Bortkommer licenskortet skal klubbens turneringsleder straks kontakte DDBU, hvorefter en ny. licens udstedes Stykket fjernes af tu-reglementet
 
 
 
7
 
 
Fordeling af DMer i sæson 2017-18
 
         
 Sæson 2017-2018       DM arrangører:  6. -8. april 2018 DM Keglebillard herrer og kvinder
 Vejby BK  13. -14. jan 2018 DM 3-bande indiv. herrer
 BK Grøndal  24. -25. marts 2018 DM Keglebillard Søgaard liga slutspil
 Vinder af grundspillet  03. -04. marts 2018 DM 3-bande Søgaard liga slutspil
 Vinder af grundspillet  19. -21. maj 2018 DM Juniorer kegler, 3-bande, 5-kegle    18. -19. nov. 2017 DM Biathlon    18. -19. nov. 2017 DM 3-bande Kvinder
 BK Fluen  24. -25. marts 2018 DM 5-kegle    28. -29. april 2018 DM 2-mands hold 5-kegle    24. -25. marts 2018 DM 1-bande carambole           Vordingborg  14.-15. april 2018 DM Fri carambole
 Vordingborg  09.-10. dec. 2017 DM Cadre 47/2
 Vordingborg  17.-18. febr. 2018 DM Cadre 71/2
 Vordingborg  24.-29. april 2018 DM Skomager
 BK Fluen  09. -10. dec. 2017 RF 3-bande elite - vest
 ABK 31  25. nov. 2017 RF Kegler kvinder elite - vest
 Aflyst  25. nov. 2017 RF Kegler kvinder elite – øst  BC Holbæk  10. februar 2018 RF 3-bande kvinder elite - vest
 Aflyst  11. februar 2018 RF 3-bande kvinder elite – øst
 Aflyst  17. -18. marts 2018 RF Kegler herrer elite - vest
 BK Fluen  17. -18. marts 2018 RF Kegler herrer elite - øst
 Helsingør 
 
          VI MANGLER ARRANGØR TIL BIATHLON SOM SKAL AFVIKLES I NOVEMBER
 
Fordeling af DM keglebillard frem til år 2022 2019: Hjørring 2020: Aars BK (50 års jubilæum) 2021: BK Frem (90 års jubilæum) 2022: Asaa (50 års jubilæum)
 
TU-udvalget har vedtaget ovennævnte fordeling af fremtidige DMer i keglebillard herrer og kvinder
 
Senior Handicap TU-udvalget besluttede at nedlægge senior handicap turneringen, - der har ikke været den store interesse, på landsplan er der under 60 deltagere.
 
 
 
8
 
Forslag fra DDBU´s ungdomsudvalg: Jeg vil rigtig gerne have regionsmesterskabet og landsfinalen for piger op at stå igen.  Hvis der er nok tilmeldte, er det så muligt?
 
TU-udvalget besluttede at kører det som et forsøg, der skal dog være min 4 i øst og 4 i vest for at den bliver udskrevet. -Vi har tidligere kørt en pige turnering, - men p.g.a. manglende tilmeldinger har den ikke været udskrevet i mange år
 
Beslutningen om 3-mands puljer Der er tidligere besluttet at vi i nogle tilfælde tager 3ere med for at afvikle turneringerne med 3mands puljer, - det forbliver også i carambole disciplinerne, hvor det største problem med bordkapaciteten er, - i keglebillard blev det besluttet at ta´ 3ere med til og med kvartfinalen. Carambole discipliner 3ere med til og med semifinalen Keglebillard  3ere med til og med kvartfinalen
 
Reserve på elitedivisions holdet i keglebillard. Er man reserve på et elitedivisions hold, tæller en weekends kampe (2) kun for 1 kamp på ens eget hold. Er en elitedivisions spiller ikke med en weekend må vedkommende spille 1 kamp på 2.  holdet. Det er antallet af kampe, der afgør om man er elitedivisions spiller eller 2. holds spiller. Har man spillet lige mange kampe  på de 2 hold, regnes man for elitedivisions spiller
 
Elite Div. Weekender    11 – 0    2. holds kampe                                       10 – 1                                         9 – 2                                          8 – 3                                        7 – 4                                        6 – 5                                        5 – 6                                       4 – 10                                       3 – 11                                       2 – 12                                       1 - 13                     Næste møde Lørdag den 25. nov. kl. 10.30 – derefter kan man overvære kampen mellem Bristol og Korsør
 
TURNERINGSUDVALGET UNDERSTREGER HERMED, AT INDSENDTE FORSLAG SKAL GÅ GENNEM KLUBBERNE. – FORSLAG DER INDSENDES DIREKTE FRA SPILLERE VIL BLIVE AFVIST.
 
 
Hanne Rasmussen sekretær

Referat fra årsmøde den 17. juni 2017

Referat fra DDBU’s årsmøde den 17. juni kl. 13.30 i Idrættens Hus i Brøndby.