DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 17. MAJ 2022

SYDFYNS BILLARD KLUB

 

Afholdes i klubbens lokaler i Tvedhallen. Generalforsamling kl. 19.30

 

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning om det forløbne år

3.       Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

4.       Fremlæggelse af regnskab

5.       Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg er:

 

a)       Formand Kurt Dalgaard

b)       Turneringsleder Per Balsvard

c)       B-Suppleant Henrik B. Hansen

d)       B-Suppleant John Frandsen

e)       Revisor Kurt G. Madsen

f)        Revisor Søren Rosager

g)       Revisorsuppleant Karin Dalsgaard

           

 

7.       Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afleveres personligt eller afleveres i postkassen i klublokalet (ved computeren)

 

 

12-04-2022