Indkaldelse til Generalforsamling

 

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG 15. JUNI 2021

SYDFYNS BILLARD KLUB

Afholdes i klubbens lokaler i Tvedhallen kl. 19.30

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om det forløbne år

3. Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

a) Kasserer Henning Christensen

b) B-medlem Kim Gaarsmand

c) B-medlem Flemming Arentsen

d) B-Suppleant Henrik B. Hansen

e) B-Suppleant John Frandsen

f) Revisor Kurt G. Madsen

g) Revisor Søren Rosager

h) Revisorsuppleant Karin Dalsgaard

7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afleveres personligt eller afleveres i postkassen i klublokalet (ved Computeren)

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen 

Sydfyns BK.

Åbning af klubben d. 6 maj 2021

Nyt fra Sydfyns Billard Klub

Nu får vi endelig mulighed for igen at mødes i billardklubben til træning, turneringskampe og social hygge.

Den 6. maj 2021 åbner indendørsidrætten igen og der må max være 25 personer forsamlet.

MEN, der er følgende regler som skal følges og overholdes, for at måtte færdes i klubben:

1. Færdigvaccineret og have et coronapas.
2. Kunne fremvise en negativ test, som ikke må være mere end 72 timer gammel

For at klubben kan opspore en evt. smittespreder, skal man ved ankomst til klubben, skrive i logskemaet, som skal ligge og ikke må fjernes fra bordet i carambolerummet.

Følgende skal oplyses:

1. Dato for ankomst og tidspunkt.
2. Navn – fornavn og efternavn
3. Mobil eller fastnetnummer, som skal kunne benyttes i tilfælde af smitteopsporing
4. Tidspunkt hvornår man har forladt klubben.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at såfremt ovenstående restriktionerne ikke overholdes og der ved evt. kontrol bliver uddelt en bøde til klubben, vil det være det eller de medlemmer, som ikke har overholdt reglerne, der vil blive pålagt at betale denne bøde.

Vi henstiller til, at alle tager ovenstående med godt humør, hvis et af medlemmerne anmoder om at se Coronapas eller test. Det er for alles bedste, så vi kan åbne klubben på betryggende vis.

En 72 timers test kan klares i Midtby Hallen uden at skulle bestille tid.

Med sportslig hilsen - vi glæder os til at se jer i klubben igen !
Bestyrelsen
Sydfyns billard Klub