Pool

Hvis du ønsker at spille POOL så kontakt mig for en aftale. Eller gå blot selv igang. 

Baller og regler forefindes i klubben.


Du kan også prøve at spille på nettet ved at taste på dette link
http://www.miniclip.com/games/8-ball-pool-multiplayer/en/

Her er nogle begynderregler

Ved hjælp af den hvide ball skal to spillere sænke hver sin ballgruppe - stribede eller ensfarvede - og slutte af med at sænke 8'eren i et valgt hul.

Oplæg til break: 

Stødballen placeres frit I udlægsfeltet på linie med eller bag pletten. 

Efter breaket er der altid frit valg mellem ballgrupperne uanset hvor mange baller, der sænkes. 

-Hvis 8’eren går i hul i breaket, kan modspilleren forlange ombreak ellen at lægge 8’eren på pletten, hvor topballen lå. Eller, hvis en anden ball ligger på pletten, på lige linie mod nærmeste kortbande. 

-Hvis stødballen går i hul i breaket, kan modspilleren ligeledes forlange ombreak eller starte sin indgang med at placere stødballen frit I udlægsfeltet. Der skal stødes på nummerballer udenfor udlægsfeltet. 

Hvis spilleren der breaker sænker lovlige baller i breaket -altså hverken den sorte eller den hvide- er det samme spillers tur igen. 

Med næste ball han sænker vælger han ballgruppe. Det forbliver hans tur, så længe han uden fejl sænker lovlige baller. 

Fejl

-Stødball i hul eller ud over bordet, 

-nummerballer ud over bordet, 

-ingen nummerball ramt med stødballen, 

-en ball fra modspillerens gruppe ramt først med stødballen. 

Touché: berøring af baller. 

Hvis 8’eren stødes for tidligt i hul, er det tabt spil. BaIler, der sænkes ved fejl forbliver i hullerne. 

Fejl straffes med mistet tur, hvorefter modstanderen frit placerer stødballen på et hvilket som helst sted på bordet. 

Spil på 8’eren

Der skal vælges hul til 8’eren. Går den i et andet hul end det valgte, er det tabt spil. Ligeledes, hvis stødballen går i hul samtidig med 8’eren. 

Er du interesseret så Skriv en kommentar:
herunder:

DDBU´Årsmøde 2012 (Uddrag).

POOL

Uddrag fra DDBU’s Årsmøde 2012.

Pool er inde i en positiv udvikling på breddeplan.

Pool har en sæson der følger kalenderåret, det blev blandt andet indført for at øge samarbejdet med de andre nordiske lande, men også for at vi kunne bruge resultaterne fra en hel sæson til udtagelse til EM, som typisk skal være EPBF i hænde omkring 1. februar hvert år.

Det betyder så at vi faktisk er midt i en sæson lige nu, nemlig sæson 2012.

Men på det overordnede plan indførte jeg, med start 1.1.2011, flere rækker i pool. 

Det betyder at der nu er en Eliterække, hvor de spillere der deltager deri spiller om DM. 

Derudover er der en Mesterrække, som  spiller om et Mesterrække Mesterskab.

Dette har medført en betydelig øget interesse for at spille turneringer. Og det gælder alle turneringer.

Der er en stigning på ca. 35-50 % i deltagerantallet i de individuelle turneringer set i forhold til de seneste år. 

Der er stadig et stykke vej op til de deltagerantal vi oplevede i 90’erne, men det ser bedre ud end  længe. Der er et buzz i miljøet, og i de sociale medier, især Facebook hjælper med at brede lysten til at  Spille pool igen.

På eliteplan er det lige nu ikke så opløftende. Da Poolprojektet blev nedlagt for et par år siden, valgte et par af vores bedste spillere at bruge deres tid på andre aktiviteter, og der har ikke været andre der har været i stand til at spille op til det internationale niveau. 

Det betød at vi kun havde to spillere med til det  netop afholdte EM i Luxemburg, og de hentede ikke nogle resultater der er værd at nævne her.

Grunden til dette ser jeg som en konsekvens af flere ting. Blandt andet er den manglende konkurrence i de hjemlige turneringer en del af grunden. 

Manglende International turneringsdeltagelse er også en  faktor. 

Disse to faktorer kan DDBU gøre noget ved, og jeg har øget indsatsen på disse områder. 

Samtidig  med at flere spillere nedefra, og fra Juniorrækken er begyndt at vise styrke og interesse for at forbedre  deres spil, forventer jeg at konkurrencen igen vil blive intensiveret over de næste år, og som det ser ud  nu er der mindst 5 Mesterrække spillere der er interesseret i at spille med på Euro Teouren. 

Alt sammen n oget der vil være med til at højne kvaliteten i dansk pool.

Jeg ser frem til at dansk pool igen bliver en faktor i europæisk pool, og jeg er sikker på at Pupil/Junior- EM, der afholdes i august i Brandenburg vil være den første rettesnor for om vi er på rette vej.

Det tror j eg vi er.

Jakob Lyng

Kunst-billard og Snooker